hebrews 12 7 tagalog

To Get the Full List of Definitions: 8 But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. HEB 7:14 For it is evident that our Lord sprang out of Juda; of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? ng mga itinuring na panganay. 2 Votes, Hebrews 12:16 - 17 i God is treating you as sons. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. 8 If you are left without discipline, j in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 12:7 Context. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa espiritu? God’s Final Word: His Son. Need some help understanding theology? We should submit to the Father’s discipline because it is an essential aspect of the father-son relationship (12:7-8). Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Contextual translation of "hebrews 12:28" into Tagalog. -- And Finishing Well: Hebrews 12:1-3 12 At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. For what son is there whom his father does not discipline? Last Week's Top Questions . Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. For what son is there whom his father does not discipline?" Is abortion OK in the cases of rape and incest? Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba. HEB 7:13 For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. Isaiah 9:6. Hebrews 12:7 - New American Standard Bible. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. What does Hebrews 12:11 mean? 5 And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him: 6 For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Hebrews 12:6 Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling. “Anak ko, huwag mong bale-walain ang pagtutuwid ng Panginoon. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. What does it mean to be 'godless", such as Esau is called in Heb 12:16-17? ninyo ang nangyari pagkatapos. makinig kayong mabuti sa kanya na nagsasalita. 4:11-12; 5:22-27. kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. [⇑ See verse text ⇑] In this passage, the writer of Hebrews is pointing out that merely experiencing something unpleasant does not mean we're being punished by God, or have been abandoned by Him. Human translations with examples: roma 12: 12, awit 62 1 2, social group, hebrews 12:11, viewzoomaction. Ang dugo niyang dumanak ay may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. He. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Fatherly Discipline. HEB 7:12 For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? • HEB 12:6 For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. HEB 12:8 But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons. It is for discipline that you endure; God deals with you as with sons; for what son is there whom {his} father does not discipline? Hebrews was written to a group of people who were fading away in their walk toward salvation. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Hebrews 12:7 - The Message. HEB 12:7 If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. 9 Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Human translations with examples: hebrews 12:11. Questions. Hebrews 12:7-11 New King James Version (NKJV). Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? 7 It is for discipline that you have to endure. • The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito. ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Hebrews Chapter 12 Verse 7 Alphabetical: as by deals discipline disciplined does Endure father For God hardship his is It not son sons that there treating what whom with you NT Letters: Hebrews 12:7 It is for discipline that you endure (Heb. Gaano pa kaya tayo, kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit! Bishop Westcott (The Epistle to the Hebrews [Eerdmans], p. 402) puts it, “True life comes from complete self-surrender.” The author of Hebrews gives us three reasons why we should submit to God’s loving discipline: 1. And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? 7 If [] you endure chastening, God deals with you as with sons; for what son is there whom a father does not chasten? dito'y itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Sign Up or Login. What time of the year was Christ’s birth? Ask a Question Got a Bible related Question? Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang tumigil na iyon ng pagsasalita sa kanila, hindi nila matagalan ang utos na ito, “Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay.”, nakakakilabot ang kanilang natatanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabing, “Nanginginig ako sa takot!”. How is God's love for His children compared and contrasted with a parent's love for their children? Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 7 If ye endure chastening, God dealeth with … ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo, o pawalang-halaga ang mga bagay na espirituwal, tulad ng ginawa ni Esau. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa! What does the Bible say about hate crimes? 19:16-22; 20:18-21; Deut. i God is treating you as sons. Hebrews 12:7 - Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. Hebrews 12:1-3: 2020-02-22 Our Suffering Savior: Hebrews 5:7-9: 2019-12-31 Look to Jesus: Hebrews 12:1-3: 2019-12-14 Three Strikes But Not Out: Joshua 2:1-16: 2019-05-28 Finished! 0 Votes, Hebrews 12:8 Hb) Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak.”. sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa; ngunit ipinangako niya ngayon, “Minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit.”. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 7 Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. What does it mean in Hebrews 12:14, "... without holiness no one will see the Lord". What would be some hints for memorizing Scripture? Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Hebrews 12:7 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:7, NIV: "Endure hardship as discipline; God is treating you as his children.For what children are not disciplined by their father?" Why do some people insist on practicing and studying the 7 feasts and is it necessary for today's Christian? Hebrews 12:7 - TAGALOG. Read Hebrews 12:7 in TMBA and NIV using our online parallel Bible. Ask a Question. 8 But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. Es … 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. 3 Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. 7 It is for discipline that you have to endure. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. 2 Votes, Hebrews 12:16 - 17 tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Sign Up or Login, IfG1487 ye endureG5278 chastening,G3809 GodG2316 dealethG4374 with youG5213 asG5613 with sons;G5207 forG1063 whatG5101 sonG5207 is heG2076 whomG3739 the fatherG3962 chastenethG3811 not?G3756, To Get the full list of Strongs: Hebrews 12:7, ESV: "It is for discipline that you have to endure.God is treating you as sons. 12:27 And this word, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang, at dahil diyan ay iginagalang natin sila? 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; • For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Tagalog Bible: Hebrews. 6 For those whom the Lord loves He disciplines, And He scourges every son whom He receives.” 7 It is for discipline that you endure; God deals with you as with sons; for what son is there whom his father does not discipline? Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. 5 Nalimutan # Job 5:17; Kaw. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? The underlying theme here is chastening. Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. They were going through some pretty difficult trials, but they were not facing up to them. 13 Sapagka't yaong tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sinoma'y hindi naglilingkod sa dambana. Get an Answer. 3:11-12 (LXX). Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Ang mga salitang “Minsan pa” ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig, upang manatili ang mga bagay na di-nayayanig. Hebrews 13:7 New International Version (NIV). Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang Bundok ng Zion at ang lunsod ng Diyos na buháy, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Read the Bible. 7 Remember your leaders, who spoke the word of God to you. Peace be with you! 4 Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. • Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 12 Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Read Hebrews 12 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. • Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? There are times where God uses struggles and hardships to correct us away from sin (Hebrews 6:7–8). 4 Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Exo. 0 Votes. Multilingual Online Bible. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 9 Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us and we respected them. This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). What does the Old Testament say about homosexuality? 12 And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed: but thou art the same, and thy years shall not fail. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. Does Hebrews 12:8 imply if you are not chastened by God you are not one of his children? Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. For what son is there whom his father does not discipline? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 0 Votes, Hebrews 12:14 jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak kundi kayo'y mga anak sa labas. Hebrews 12:4-11. Ask Us! Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Gayundin naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya.

Second Hand Isuzu Bakkies 1980 1998 Western Cape South Africa, Scrub Hats Canada, How To Use Boscia Cactus Water Moisturizer, Spicy Shrimp Garlic Noodles, Oversized Winn Grips, Jersey Subs New Brunswick Menu, Moen Shower Valve, Hyatt Regency Galleria Residence Dubai Reviews, Acdelco Iridium Spark Plug 41-110, Washtenaw Community College Medical Assistant Program,