john 3 16 tagalog paliwanag

Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. 2 Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Ang ibigsabihin ng John 3:16 John 3:16 “ Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan,Kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak,kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan” Paliwanag: Tunay tayong minamahal ng ating panginoon kaya nga ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang tayo ay … John 3 You Must Be Born Again. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Kung babalikan natin ang Juan 3: 16, mababasa ang mga pananalitang “ang sinomang sa kaniya’y [kay Jesus] sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Ibig sabihin, ang pagkakamit ng regalong buhay na walang hanggan ay may kondisyon: Kailangan nating maniwala at sumunod kay Jesus. 3 Pinapapasok siya ng bantay, at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. 10 “Tandaan ninyo ito: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. 16 translation in English-Tagalog dictionary. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. Ang Katotohanan Tungkol sa John 3:16 Madalas nating marinig sa mga tagapagturo ng sektang Protestante at mga nagpapakilalang Born Again Christian ang paniniwala tungkol sa napakadaling paraan daw ng kaligtasan. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Kaya iniutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki sa Betlehem at mga karatig nito, mga batang may dalawang taong gulang pababa, batay sa pa­nahon ng pagsikat ng tala ayon sa mga pantas. Version Information. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan, at … 16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. ... A man named John was sent from God. 16 Nagalit naman si Herodes nang ma­laman nito na napaglalangan siya ng mga pantas. JOHN SUNG (The Real Conversion of Dr. John Sung) 06 - 06 - 2009 PM: ANG MGA NAUNANG SIMBAHAN (The Early Churches) 05 - 30 - 2009 AM: MGA ISIPANG BINULAG NI SATANAS! 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 05 - 17 - 2009 AM: MGA KUMENTO SA UNANG DAKILANG PAGISING (Comments on the First Great Awakening) 05 - 16 - 2009 PM 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. (Minds Blinded by Satan!) Ang Tunay na Pastol. For God So Loved the World John 3. Made by ComPraise Media Ministry Copyrights to the movie of ''The Bridge''

Caudalie Vinoperfect Acne, Age At First Birth And Breast Cancer Risk, Truck Bed Camper, Lungi For Ladies, Hormel Estate Austin Mn, Waterproof Toggle Switch Autozone,