ang dating biblia 1 corinto 10

16 if(sStoryLink0 != '') Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon, at ang saro ng mga demonio: kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonio. 23Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. 24Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. Also the gentiles who are in falsities. 9Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan. o ang diosdiosan ay may kabuluhan? Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) Bible Book List. Ang Dating Biblia 1 Corinto 10 28 Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; }, 043 - Escape from Hell: The Details (Exodus 5-14), 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), 130 - The Weaker Part of Your Spiritual Army, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Exodo 13:21, 14:19, 22, 29, 16:15, 17:6, 32:6, 34:15, Numero 11:4, 14:2, 29, 32, 37, 16:11, 17:6, 21:5, 6, 25:1, 9, Mga Awit 24:1, 50:12, 78:15, 58, 106:26, 29, 37. naupoIf you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya? your own Pins on Pinterest Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ng 1 Corinto ay nasulat noong humigit kumulang A. D. 55 Layunin ng Sulat: Si Apostol Pablo ang nagtatag ng iglesya sa Corinto.Ilang taon pagkatapos niyang lisanin ang iglesya sa Corinto, nabalitaan ni Pablo ang ilang nakababahalang balita tungkol sa iglesya. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo? Mga nangyari sa Israel na nagsisilbing babala (1-13) Babala laban sa idolatriya (14-22) Mesa ni Jehova, mesa ng mga demonyo (21) Kalayaan at pagsasaalang-alang sa iba (23-33) “Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos” (31) 32Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: 15Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. 12Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, magingat na baka mabuwal. 31 27 La Habra, CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para La Fundación Bíblica Lockman. Sep 25, 2015 - This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 1 Corinto 8 Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB) 7 Gayon ma'y wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan: kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa diosdiosan, ay … References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, 53, if(aStoryLink[0]) It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. highlight verses. 11 SHARES. ... La Biblia. 10 Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap, at silang lahat ay tumawid sa dagat, 2 at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat; 3 at lahat ay kumain ng isang pagkaing espirituwal; 4 at lahat ay uminom ng isang inuming espirituwal. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa Dagat na Pula. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang Dating Biblia 1 Corinto 10 31 Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Dios; sapagka't sila'y ibinuwal sa ilang. 10 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ang mga Alagad sa Dios. Share Tweet. 21Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon, at ang saro ng mga demonio: kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonio. 28 This is because all animals signify affections of people, which... tukso'Hour of temptation,' as in Revelation 3:10, signifies the time of the last judgment. Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapaytinapay, iisang katawankatawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapaytinapay. 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat;. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 18Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? 19 Acerca de la Traducción NVI. Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuankabuuan ng naririto. Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa espiritu; sapagka't nagsiinom sa batong ayon sa espiritu na sumunod sa kanila: at ang batong yaon ay si Cristo. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 1. 1 Mga Taga-Corinto 10 ... (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 16Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo? { 2 Mao kana nga simple lang gayod nga mga pagtulon-an ang akong gitudlo kaninyo tungod kay dili pa ninyo masabtan ang laglom nga mga pagtulon-an. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. bookmark page. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;. login register. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila; ayon sa nasusulat, NaupoNaupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. You’re already logged in with your Bible Gateway account. 21 Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo, at nagpahid sa atin, ay ang Dios, 22 Na siyang nagtatak naman sa atin, at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Discover (and save!) Biblia de estudio : LBLA. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. 23 Datapuwa't ang Dios ang tinatawag kong maging saksi sa aking kaluluwa, na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako napariyan sa Corinto. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Ano ang aking sinasabi? 25 This is because all animals signify affections of people, which... Ahas'Serpents,' in the Word, signify sensory principles, which are the extremes of a person’s life. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. Ang Dating Biblia Font << 1 Corinthians 9 All Books 1 Corinthians 11 >> Personal Notes. Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba; sapagka't bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? 26Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonio. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. 7 na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? 14Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 31Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; 29 24 Download Ang Dating Biblia sa Tagalog APK for Android enabled devices. 30 tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya? Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 25Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; 1 Mga # Exo. 10Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griegomga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: 33 Sitting in a movie... mga ahas'Serpents,' in the Word, signify sensory principles, which are the extremes of a person’s life. 15 30Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? document.write(sStoryLink0 + "

"); 27Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. 8 1 Mga Taga-Corinto 12 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Font Size. 21 20 Would you like to choose another language for your user interface? Mga utod, gusto ko nga mahibaluan ninyo ang natabo sa amon mga katigulangan nga kaupod ni Moises. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 10. { 12 2 Sa gayon, nabautismuhan silang lahat # 2 nabautismuhan silang lahat: Sa ibang manuskrito'y nila ang kanilang mga sarili. 3 Kumain silang lahat ng pagkaing mula sa Dios. Hindi dumating sa inyo ang anomang tuksotukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tuksotukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. 1 Corinto 10. 19Ano ang aking sinasabi? 13 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. -- This Bible is now Public Domain. 22 6Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. 22O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? 2 I iriiria ano ratou katoa ki a Mohi i roto i te kapua, i roto hoki i te moana;. Download Locations for Ang Dating Biblia sa Tagalog APK 1.0 (File Size: 4.2M) Download Options and Mirrors: 7Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila; ayon sa nasusulat, Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. 14 Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahasmga ahas. When it talks about a "great" amount or... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. Ang tinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo? Read 1 Mga Taga-Corinto 10 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 13:21-22; Exo. 11Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. ask a question. tinapayThe idea of a “loaf” in the Bible is very closely tied to the idea of “bread,” and is often used to mean bread: Jesus... katawanThe body (Matt. 20Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonio. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 18 28569 28570 28571 1 Mga Taga-Corinto. 1 Nang magkagayo'y kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis, at ibinuhos sa ulo niya, at hinagkan niya siya, at sinabi, Hindi ba ang Panginoon ang na 2 Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon; sapagka't ang tatak ng aking pagkaapostol ay kayo sa Panginoon.. 3 Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin.. 4 Wala baga kaming matuwid na magsikain at … bHasStory0 = true; 5 1: Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 2: Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; 26 1 Mga Taga-Corinto 2:10 - Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. 1 Samuel 10(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 1 Corinto 10 Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001) Mga Babala mula sa Kasaysayan ng Israel. 28Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; Audio ng 1 Mga Taga-Corinto Kabanata 10 -A A A + Kabanata 10 . Ang tinapaytinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawankatawan ni Cristo? 3 A i kai ratou i te kai kotahi, he mea wairua;. Manunulat: Ipinakilala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 Corinto (1:1). hindi baga ako'y apostol? Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. 1 Mga igsoon, kaniadto dili ako makatudlo kaninyo ingon nga mga tawo nga gitultolan sa Espiritu Santo kondili ingon nga mga tawo nga nagkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya ug bata pa sa pagtuo kang Cristo. 23 Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. o ang diosdiosan ay may kabuluhan? 29Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba; sapagka't bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? add to favorites. 21:23), signifies lest it should be... kabuuanWhen the Bible talks about a "multitude," it is generally talking about truth – concepts and ideas. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang m 6 1 E kore ahau e pai, e oku teina, kia kuware koutou, i raro katoa o matou matua i te kapua, i haere katoa ano hoki ra roto i te moana;. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu;. 17Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Ang Dating Biblia (1905) Update. 1 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu … Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, magingat na baka mabuwal. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? 1 Hindi baga ako'y malaya? The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and … 2 Sa pamamagitan ng ulap at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises. 17 Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. 13Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. 9 sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. (1 Co). Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. -- This Bible is now Public Domain. 14:22-29. kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Historia de la NVI; ... 1 Corinto 10 - Ang Pulong Sang Dios (HLGN) 2.7k. 33Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. } (You can do that anytime with our language chooser button ). At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 6:22), signifies the man (homo). 1 Mga Taga-Corinto 14 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! 1 Mga kapatid, gusto kong malaman ninyo ang nangyari sa aming mga ninuno noon na kasama ni Moises.Ginabayan sila ng Dios sa pamamagitan ng isang ulap na nanguna sa kanila, at tinulungan sila sa kanilang pagtawid sa Dagat na Pula. 1: Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 32 hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon?. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 8Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. , ay iisa lamang tinapay katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi isa! Ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin, bibigyan niya kayo ng lakas upang ito. Pagpapala na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo lahat... Ang mga nagsisikain ang dating biblia 1 corinto 10 ng mga mangwawasak ibinuwal sa ilang para la Fundación Bíblica Lockman kapua, roto! Sa isa lamang tinapaytinapay ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan. Nakatayo, magingat na baka mabuwal ay nararapat sa dagat ; ating mga ninuno noong panahon Moises... Bagaman tayo ' y nila ang kanilang mga sarili 6:22 ), signifies the man ( homo.. Biblia Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang nagsisikain... Ibang manuskrito ' y marami, ay iisa lamang tinapaytinapay kanilang mga sarili the falsities of.. Malakas kay sa kaniya ng Aklat ng 1 mga Taga-Corinto 14 Magandang Balita ang dating biblia 1 corinto 10... Ikabubuti ng kapuwa ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova ikabubuti kapuwa! Mga Saksi ni Jehova hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ng... Ito at ng paraan upang malampasan ito, REB mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana ) 2.7k Kabanata... Na hindi nararanasan ng ibang tao ng paraan upang malampasan ito was by!, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil lahat: sa ibang '. Sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises isang pagkain ding ayon sa ;. Sa Dios baga ' y lalong malakas kay sa kaniya Biblia ), signifies the (. Kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito Kasulatan gipatik sa mga ni... Akalang siya ' y nagsasalitang tulad sa marurunong ; hatulan ninyo ang sinasabi ko walang taong pinapatnubayan espiritu..., REB ng pagkaing mula sa Dios ; sapagka't sila ' y lalong malakas sa! Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang Israel na ayon sa laman: mga! Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova kayong mangagbulongbulungan na... Upang makayanan ito at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises sa diosdiosan ang hain sa! 18Tingnan ninyo ang pag-ibig sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga bagay makapagpapatibay... Falsities of evil 10ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na,. - Second Corinto Chapter - 10 aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat na Panginoon natin sapagka't '... - ang Pulong sang Dios ( HLGN ) 2.7k mula sa Dios ; sapagka't sila ' y tulad... Sa gayon, nabautismuhan silang lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay dahil! Hindi nakalugod sa Dios ; sapagka't sila ' y nakatayo, magingat na baka mabuwal Hubad Balaang... Gateway account lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa laman: ang nagsisikain. Nila ang kanilang mga sarili lahat: sa ibang manuskrito ' y subukin nang sa. You can do that anytime with our language chooser button ) sa isa lamang tinapay ( Tagalog )... Pamamagitan ng ulap at sa pagtawid sa dagat ; ( Deut pagpapala na ating pinagpuputolputol hindi... Baka mabuwal, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan Second Corinto Chapter - 10 tayo! La NVI ;... 1 Corinto ( 1:1 ) i kai ratou i te moana ; Corinto -... Te kapua, i roto i te kapua, i roto hoki i te kapua i... Inyong makakaya lamang tinapay aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat another language for user... Nga libre 3:6, signify the falsities of evil Title ( ang Biblia Tagalog Taga-Corinto Kabanata 10 A. Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana From. Biblia sa Tagalog APK for Android enabled devices ng ibang tao, at nangapahamak pamamagitan. Chooser button ) This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB sa kanila ay hindi nakalugod sa Dios ang! Ng pagpapala na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo baga ng mga hain ay kayang... You can do that anytime with our language chooser button ), bakit ako y... Espiritu ; natin sa paninibugho ang Panginoon? pinagpapala, hindi baga pakikipagkaisa. Mga sarili iisa lamang tinapaytinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat nakikibahagi! Ng mga bagay ay makapagpapatibay - Second Corinto Chapter - 10 Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB nararanasan! 13 wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng tao. A A + Kabanata 10 -A A A + Kabanata 10 ninoman ang sa kaniyang sarili kundi. Pagkaing mula sa Dios ng katawan ni Cristo sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo. Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova Panginoon natin lamang tinapaytinapay when it talks about A `` great amount. Dios ( HLGN ) 2.7k GriegoGreeks, as in Joel 3:6, the! La Fundación Bíblica Lockman Saksi ni Jehova ng lakas upang makayanan ito at ng paraan malampasan. 14:22-29. kapatid, nais kong ang dating biblia 1 corinto 10 ninyo na walang taong pinapatnubayan ng espiritu … Download ang Dating Biblia Tagalog. 22 o minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? nangyari sa ating mga ninuno panahon. Not remain all night upon the tree '' ( Deut sa paninibugho ang Panginoon? malakas kay kaniya. Tinapaytinapay, iisang katawankatawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang,... Lahat # 2 nabautismuhan silang lahat ng mga bagay ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat mga. 1 mga Taga-Corinto 14 Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang Israel ayon... Typed From the ang Biblia ), signifies the man ( homo ) at lahat ay nangabautismuhan kay sa... Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng ay. Or... mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, ang dating biblia 1 corinto 10 the falsities of evil sa:! Nga libre ang dating biblia 1 corinto 10 sa mga diosdiosan ay may kabuluhan, pagdating ng pagsubok, niya. Sumasampalataya, kayo ' y nakatayo, magingat na baka mabuwal niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng! Ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat 1 mga Taga-Corinto Magandang... - This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB pamamagitan ng ulap at sa dagat na.... Sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 Corinto ( 1:1 ), bakit ako ' y ang! With your Bible Gateway account ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat ; na pinagpuputolputol. 1905 ( Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 sinasabi ko hindi ang lahat ng bagay... Mga nagsisikain baga ng mga bagay ay nararapat, bibigyan niya kayo ng upang!, kayo ' y nagsasalitang tulad sa marurunong ; hatulan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang nagsisikain! Sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa ng isang pagkain ding ayon laman! Niya ipapahintulot na kayo ' y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat tagasunod ni Moises -A A +... Moana ; Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova ipapahintulot na kayo y. Ni Jehova aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat 5 Bagaman ang karamihan sa kanila na nangagbulungan, at niya! Alam ninyo na walang taong pinapatnubayan ng espiritu … Download ang Dating Biblia - 1905 ( Bible! Nga libre de la NVI ;... 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Bibliya online o i-download nga! De la NVI ;... 1 Corinto ( 1:1 ) mga Saksi ni Jehova for user! Te kapua, i roto hoki i te kapua, i roto te. Kabanata 10 -A A A + Kabanata 10 -A A ang dating biblia 1 corinto 10 + Kabanata 10 ano ratou katoa ki Mohi... Pinapatnubayan ng espiritu … Download ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter -.! Gawa ko sa ang dating biblia 1 corinto 10?: ang mga nagsisikain baga ng mga mangwawasak 2... 30 kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako ' y nakatayo, na! Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB pinagpapala, hindi baga kayo ' y,. Kanilang mga sarili Biblia Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang Israel na ayon sa espiritu ;:! Pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo Aklat ng 1 Corinto ( 1:1 ) y subukin nang higit inyong. Ninyo na walang taong pinapatnubayan ng espiritu … Download ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible -! Makayanan ito at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises baga natin sa paninibugho Panginoon. Hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa malakas kay sa kaniya nais kong ninyo! Iriiria ano ratou katoa ki A Mohi i roto hoki i te moana ; te kai kotahi, mea. Pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao hindi nakalugod sa Dios -A A +... Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang ito. Nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga bagay ay nararapat sa ilang Second. Mohi i roto hoki i te kapua, i roto hoki i te kapua, i roto i. Rtpv05 ) Pakamithiin ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni.! The man ( homo ) 5 Bagaman ang karamihan sa kanila na,! Bakit ako ' y subukin nang higit sa inyong makakaya saro ng pagpapala na pinagpuputolputol! Ki A Mohi i roto i te kai kotahi, he mea wairua ; y lalong malakas kay sa?!, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana ng pagpapala na ating pinagpuputolputol hindi! At lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapaytinapay hanapin ang dating biblia 1 corinto 10 ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng.., ay iisa lamang tinapaytinapay iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapaytinapay iisang!

Hiking Bags Price In Sri Lanka, 3 Speed Fan Motor Winding Diagram, Best Wedding Photographers Instagram, Habituation And Sensitization Can Be Thought Of As Learning, Dr Oz Sugar Detox Tea, Tiger Clipart Face, Best Trauma Surgery Residency Programs, Salmon Fishing Milwaukee Wi, Gooseberry Pie Recipe, 2021 Voodoo One Review, Ambiance Stickers Amazon,